Category: Przyszłość

Innowacyjne konstrukcje autobusów

Każdy autobus konstruowany jest według wcześniej przyjętego planu, który powstaje po wzięciu pod uwagę wszystkich uwarunkowań wywierających wpływ na to, jak powinien zostać wyposażony konkretny pojazd. Natomiast najbardziej…