Każdy autobus konstruowany jest według wcześniej przyjętego planu, który powstaje po wzięciu pod uwagę wszystkich uwarunkowań wywierających wpływ na to, jak powinien zostać wyposażony konkretny pojazd. Natomiast najbardziej odważni konstruktorzy starają się korzystać z w pełni innowacyjnych pomysłów pozwalających na budowę autonomicznych autobusów. Takie autobusy mogą jeździć bez obecności kierowcy, ponieważ są wyposażone w takie podzespoły, które pozwalają na rozpoznawanie wszelkich przeszkód pojawiających się na drogach.